Česká škola

Snažíme se vyrobit ucelenou sadu nástrojů pro mateřské šloly a první ročník základních škol. Prvním impulsem byla původní česká písanka. Ambicí je mít přesah do všech základních předmětů jako je český jazyk, matematika a prvouka.(nevím, cos myslel přírodní vědy- až do třetí třídy je to prvouka a obsahuje prírodovedu, zemepis, dejepis)
Nemá smysl duplikovat učebnice, ale nabídnout to, co papírová média nedovedou.
Tedy přidat možnost interaktivně pracovat s tabletem. Děti mohou obsah procházet, opakovaně zkoušet, testovat dovednosti a přímo je vyhodnocovat tabletem.
Aplikace tím podporují systém účení pomocí vlastních zkušeností, pokusů, úspěchů a omylů.