Wyda škola

Cyklus aplikací připravený společně s pedagogy ze vzdělávací společnosti ABS Wyda. Specializuje se na první ročníky základní školy, kdy cílem je především vzdělat a dostatečně otestovat znalosti. Protože tato série není věnována tolik zábavě jako ostatní aplikace pro menší děti, tak má i jinou grafiku a svůj styl.